Vliv gravírování na molekulární strukturu větvového suku

Vydáno: 10. října 2012 | Autor: rrota | Rubriky: Geoptákoviny, Výbava pro geocaching | Tisk

Oznámkuj článek:

Mnoho kačerů se již bezpochyby setkalo se skutečností, že pokud do kešky vloží libovolný počet CWG, po určité době se jejich počet ustálí na nulové hodnotě.

Dalo by se říci, že mizí téměř jako v Bermudském trojúhelníku - tedy beze stopy. Bez zápisů do logbooku, bez poznámek do Found It logů, dokonce jsme zaslechli i znepokojivé příběhy, kdy jeden kačer večer vložil CWG do kešky a další ráno už ho jiný lovec v krabičce hledal marně.

Jsou to chemické, fyzikální, paranormální či jiné procesy?" říkali jsme si, sami totiž máme s tímto zajímavým fenoménem četné zkušenosti. Během naší geo-kariéry jsme do schránek našich i cizích odsypali několik stovek CWG a to vše bez výraznějšího efektu na diverzitu obsahu.
Záhada mizejících dřevíček byla jasná vědecká výzva a tak jsme se tento fenomén rozhodli blíže prozkoumat.

Úvodem jsme prošli všechny dostupné informační zdroje. Dlužno dodat, že příliš času nám to nezabralo. Žádná ucelená studie k tématu totiž neexistuje. Tu a tam je možné nalézt povzdechnutí kačerů nad zmizelým „céwegéčkem", tu a tam je v Owner Maintenance logu náznak podivných změn obsahu kešky, ale to je asi tak vše.

V další fázi jsme se proto zaměřili na jediné hmatatelné vodítko záhady, tedy na samotný materiál používaný pro výrobu CWG - na větvové suky o průměru 35 mm. Pro zvýšení objektivnosti výzkumu jsme od náhodně vybraného distributora truhlářských potřeb zakoupili balení o 250 kusech a po vytřídění suků s neodpovídající povrchovou kvalitou jsme měli k dispozici pracovní vzorek cca 110 koleček.

Následná vizuální kontrola suků pomocí ručního magnifieru model SL 75 nepřinesla žádné nové poznatky. Ani jeden suk z materiálového vzorku nevykazoval žádné abnormality ve struktuře, vůni, chuti či zásadně jiné barvě dřeva. Bylo jasné, že pro zajištění objektivního výzkumu budeme potřebovat více dat.

Nechtěli jsme náš výzkum předčasně medializovat, proto jsme pod záminkou mimořádné deratizace na pracovištích MFF UK v noci ilegálně pronikli do laboratoře dr.Potůčka, kde jsme po usilovné celonoční práci určili stáří materiálu suků pomocí metody rozpadu radioaktivního izotopu draslíku. Nutno říci, že s vynikajícím výsledkem - až na několik suků mladších data měření a vzápětí tedy jako nevyhovující vyřazených z experimentu, pochází dřevo všech suků z jednoho geologického období, konkrétně antropocénu! Tajil se nám dech, vše šlo lépe, než jsme čekali.

Nyní bylo potřeba se vší zodpovědností rozhodnout o dalším postupu vědeckého bádání. Slepých uliček se nabízelo mnoho, k cíli jistě oklikou vedly některé z nich, ale my jsme se chtěli dále vydat tou nejpřímější cestou.

Štěstěna nás neopustila ani v této důležité chvilce - během porady nejužšího jádra vědeckého týmu si jeden z jeho nejmenovaných členů po probdělé noci u izotopového analyzátoru lehce dřímnul, následně předvedl i se židlí kotoul nazad a po dotočení náročného dvojného Lutze narazil do stojanu s odbornou literaturou. V té chvíli se ukázalo, jakou váhu literatura má.

Pád Websterovy encyklopedie o rozsahu cca 1300 stran a váze necelých jedenácti kilogramů z výšky dvou metrů naším talentovaným asistentem notně otřásl. Pro nás, tedy zbytek týmu, ale byl v tu chvíli jeho stav zcela na okraji zájmu. Byli jsme totiž plně zaujati několika zvolna se k zemi snášejícími se listy papíru, které encyklopedie lapená do gravitačního pole Země strhla s sebou. Překročili jsme tělo padlého kolegy, posbírali z něho jednotlivé listy a letmo prolétli obsah pozapomenutého materiálu. Se stále stoupajícím zájmem jsme se začetli do práce amerického ministerstva obrany „The Sublimation Rate of Dry Ice Packaged in Commonly Used Quantities". Se svitem v očích a opocenými čely jsme se na sebe v němém souhlasu podívali: no jistě, že nás to nenapadlo dříve - přeměna pevného skupenství v plynné, to je směr, kterého se musíme držet!

Testovací materiál jsme měli perfektně připraven, kolega badatel byl se zlomeninami několika žeber a s podezřením na otřes mozku hospitalizován v nedaleké nemocnici a my ostatní jsme se bez otálení pustili do práce.

Uběhlo několik perných dní. Pracovali jsme od rozbřesku do tmy, od tmy do rozbřesku, ale bez výsledku. Kombinovali jsme teplotu, vlhkost, velikost schránky, počet suků či intenzitu světla. Žádný posun kupředu. Zkusili jsme potencionální katalyzátory sublimace a přikládali jsme k sukům předměty běžně se vyskytující v keškách jako figurky z vajíček Kinder, ošmatané použité jízdenky či staré navlhlé kalendáříky. Bez úspěchu. Dokonce jsme opustili řízené prostředí naší laboratoře a rozhodli se potvrdit či vyvrátit teorii o možné korelaci sublimace a uložení schránky ve starém shnilém pařezu, opuštěném mraveništi či mokré vykotlané díře v letitém dubu.

Přes veškerou snahu se naše dosavadní výsledky daly shrnout do jednoho slova: nic. Když už jsme se radovali, že se k nám Štěstěna opět přiklonila, protože v jedné testovací sadě došlo k razantnímu snížení počtu dřevíček, odpovědný asistent se po krátkém, leč intenzivním výslechu přiznal, že krabičku při ukládání do opuštěného vraního hnízda rozsypal a několik suků ztratil. Nálada v našem výzkumném týmu byla na nule. Byli jsme vyčerpáni fyzicky, zdeptáni psychicky a přitom jsme se nepohnuli ani o píď.

Uplynulo dalších pár perných dní. Dopíjel jsem v laboratoři tři dny starého turka a v duchu se probíral posledními dny. Někde se musela stát chyba, jinak to přece není možné.. ale kde?

Zamyšleně jsem se probíral naším materiálovým vzorkem. Stejné průměry, stejné tloušťky, stejné barvy. Kolečko jako kolečko...
Ale moment - ono vlastně není kolečko jako kolečko!
To musí být ono! - plácl jsem se do čela. Po nezbytném ošetření, protože jsem při plácnutí pozapomněl na fakt, že hrnek stále ještě držím v ruce, jsem přítomným členům vědeckého týmu, kteří špatně skrývali obavy o můj psychický stav, svou geniální teorii přednesl:

„Sublimují čisté suky? Ne! Sublimují zpracované suky? Ano!!!
Tento empirický poznatek mě tedy jednoznačně vede k myšlence, že paprsek laserové gravírky má zcela zásadní vliv na molekulární strukturu větvového suku a to je oblast, na kterou musíme náš další výzkum zaměřit!"

Větší úžas a překvapení bych u kolegů nevyvolal ani kdybych v tu chvíli z rychlovarné konvice vyčaroval transgenního králíka. Nejmladší kolegyně vzrušením omdlévala. Hlavní laborant, myšlenkami už v tajemném předivu atomových struktur, se ji pokoušel křísit místo vodou koncentrátem kyseliny listové. Dva asistenti se usedavě rozplakali a jeden v návalu hysterie zvracel do odpadkového koše.

Další směr byl tedy více než jasný - jdeme gravírovat!
Kde ale gravírku vzít? Náš skromný rozpočet je téměř vyčerpán, v laboratoři Dr.Potůčka jsme ji ani během další noční deratizační výpravy nenalezli a oslovení výrobci CWG na naši žádost o zapůjčení stroje na blíže nespecifikovanou dobu nereagovali vůbec nebo jen se špatně skrývanou nevrlostí.

Neztrácíme ale naději. Poslali jsme do Bruselu žádost o grant a první reakce komise pro výzkumné aktivity vypadá, že je náš výzkum doslova ohromil. Moc jsem té úřední euroangličtině nerozuměl, ale že prý komisi výzkum zaujal, máme napnout všechny síly a tak dále, a tak dále. Anglicky lépe hovořící kolega Ambrozek dokonce po přečtení zprávy konstatoval, že se na náš výzkum v Bruselu koukají jako na pokus doplout z Evropy do Ameriky přes Ellshworthovo pohoří. Tedy tak nějak, on je Ambrozek strašný huhňa a někdy je mu dost těžko rozumět.

Tak na ty peníze z Bruselu čekáme. Zatím nedorazila ani záloha, ale jsme trpěliví. A než dorazí obálka s šekem, obrážíme aukční servery a skupujeme CWG jak jen můžeme. Jen tak. Pro jistotu...

 

Autor: rrota

Přidat komentář

Komentáře ke článku

 • 16:11, 10. 10. 2012

  berusenka

  Při zmínce MMF UK jsem se začala smát (umím si to živě představit) a při dočtení článku se smích stále nezastavil. Děkuji. : )

 • 16:43, 10. 10. 2012

  Gondo

  Výborný! Moc jsem se pobavil, díky. :)

 • 15:49, 15. 10. 2012

  Popina

  Moc děkuji za objasnění mizejících CWG. Tento problém mi nedal v noci spát. Díky

 • 12:20, 16. 10. 2012

  MiraH

  Tak tedy pěkně děkuji, až setřu všechny slzy smíchu, vyždímu tři kapesníky, tak abych šel čistit poprskanou klávesnici a monitor ;-)

 • 16:43, 24. 10. 2012

  sharkcom

  Je to opravdu smutný. Proč si nejsou kačeři schopni nechat vyrobit CWG za 5kč aby měli něco na výměnu? Raději je kradou bez zápisu. Vidím to i u vlastní keše. Docela bych si i dokázal tipnou podle logu kdo je znectí.... Je to SMUTNÝ !!!

 • 21:15, 24. 10. 2012

  Agas7

  Ahoj, jako začínající kačer jsem byl do přečtení tohoto článku na tom, že CWGčka spadají do běžné kategorie směnitelných předmětů a že tudíž není třeba za ně ponechat jiné CWGčko, ale že je možné je také vyměnit za cokoli jiného v přibližné hodnotě kolem 10 Kč. Tímto (kdesi na kačerských webech vyčteným) pravidlem jsem se také doposud řídil a občas si nějaké CWGčko vyměnil za něco jiného, myslím, že podobně hezkého. Jak to tedy ve skutečnosti je? Očekávají čeští kačeři, že se CWGčka budou vyměňovat jen za jiná CWGčka? Pokud ano, asi by se to mělo třeba na GeoWiki příslušně jasně prezentovat jako pravidlo, ne jako pouhé přání \"sběratelů\". Zatím se na GeoWiki totiž dočtu, že \"není nutné měnit jen CWG za CWG, ale sběratelé uvítají právě takovou výměnu.\" (http://wiki.geocaching.cz/wiki/CWG)

 • 14:02, 25. 10. 2012

  David F-M

  Agas7 má pravdu! CWG lze vyměňovat za cokoliv jiného stejné nebo vyžší hodnoty! Jen u některých keší je v popisu napsáno že CWG lze směňovat pouze za jiné CWG. Ale pokud to v popisu není napsáno není důvod směnit CWG za v hodnotě 10kč a více. A taky se myslím stává že pokud je listing delší tak ho hodně lidi ano celý nečte a jeto.

 • 10:49, 15. 01. 2013

  Hrabosata

  Paráda, takhle jsem se u psaného textu už dlouho nezasmál :-)
  Nemáte někde ještě jiné textíky?
  Díky. Martin

 • 17:47, 03. 04. 2013

  EvsonDj

  Tak takhle jsem se dlouho nepobavila.... hodně vtipně popsaný tento unfair nešvar. Kéž by to všem došlo:))))Bravo

 • 07:43, 07. 04. 2013

  blsik

  Ja jsem si nechala udelat asi 500 GWC a nechavam je v kazde kesi, ktera se mi libi, resp. kt. si ho podle mne zaslouzi :) Samozrejme kdyz najdu GWC smenim ho, ale vetsinou ho tam nechavam beze smeny. Pravda uz je to davno co jsem nejaky \\
  cizi GWC nasla, do dnesnich dni jich mam pouze13 :( a svych sem rozdala tak 100, neco tady vskutku neni v poradku!

 • 08:16, 09. 07. 2017

  AsharSeo

  Cool stuff you have and you keep overhaul every one of us.

  Print CD Inserts
  https://www.55printing.com/cheap-cd-inserts-printi ng/

 • 10:06, 10. 07. 2017

  AsharSeo

  This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your online journal particularly its dialog. From the huge amounts of remarks on your articles, I figure I am by all account not the only one having all the satisfaction here! keep doing awesome

  dezynsekcja mieszkań
  http://grupa-insektpol.pl/

 • 10:06, 10. 07. 2017

  AsharSeo

  Positive webpage, where did u think of the data on this posting?I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style. You rock and please keep up the successful work.

  fumigacja gazowa drewna
  http://www.corneco.pl/

 • 08:12, 26. 09. 2017

  peter

  Howdy. I discovered your web journal utilizing msn. This is an extremely elegantly composed article. I\\\"ll make certain to bookmark it and return to peruse a greater amount of your helpful information. A debt of gratitude is in order for the post. I\\\"ll certainly return.
  it development outsourcing
  http://www.fusionhit.com/

 • 05:14, 11. 10. 2017

  jackman30

  zřejmě personál nedohlédl na to, aby se pořádně oblékli, přestože venku pěkně mrzlo. yt mp3

  https://www.yttomp3.org/

 • 11:05, 18. 10. 2017

  peter

  Howdy. I discovered your web journal utilizing msn. This is an extremely elegantly composed article. I\"ll make certain to bookmark it and return to peruse a greater amount of your helpful information. A debt of gratitude is in order for the post. I\"ll certainly return.
  Cheap Revit software http://revit.aedsoftware.info/

 • 09:35, 19. 10. 2017

  peter

  Great site! I genuinely adore how it is simple on my eyes it is. I am considering how I may be advised at whatever point another post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trap? Have an awesome day!
  offshore software development http://www.fusionhit.com/

 • 07:32, 26. 11. 2017

  peter

  Situs QQRaja.com merupakan situs Dominoqq Online yang memberikan berbagai macam game seperti dewa poker terbesar dan terpercaya di Indonesia.
  dominoqq http://qqraja.com/

 • 12:20, 05. 12. 2017

  peter

  I welcomed your work exceptionally thanks
  Fifty Motion http://www.fiftymotion.com/flex-seal-liquid-review s-shocking-review-must-read/

 • 08:37, 19. 03. 2018

  Ashar Seo

  I came across this good from you out of sheer luck and never think lucky enough to say also credit you for any job well done.

  aparelhos de ouvido
  https://www.ouviclin.com.br/aparelhos-auditivos

 • 13:20, 25. 03. 2018

  Ashar Seo

  Can I just say what a aid to seek out someone who really knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know the way to carry a difficulty to mild and make it important. More people need to read this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre not more fashionable because you positively have the gift.

  SolidWorks software
  http://solidworks.cheapsoftwaredownload.net/

 • 08:50, 01. 04. 2018

  Ashar Seo

  Wonderful post will be linking this on a few sites of mine keep up the good work.

  jerryyangpoker
  http://www.jerryyangpoker.net

 • 16:59, 14. 04. 2018

  Ashar Seo

  Wonderful post will be linking this on a few sites of mine keep up the good work.

  Browse this site
  http://www.beddingnbeyond.com/kids-bedding-sets/be st-beds-for-kids/

 • 09:23, 26. 04. 2018

  Ashar Seo

  always choose your travel agency very well, you would not really want to deal with those rip-off travel agents.,

  Best photographer in Katy
  https://candyfoxstudio.com/portrait-photography

 • 09:39, 08. 05. 2018

  Ashar Seo

  Excellent write-up! I actually cherished a new perusing. I’m hoping to read the paper even more on your side. In my opinion you may have terrific wisdom and then visualization. I’m certainly significantly fulfilled in such a important info.

  Cheap Autodesk Revit 2017 price
  http://revit.cheapsoftwaredownload.net/

 • 10:22, 26. 05. 2018

  Ashar Seo

  This design is wicked! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  buy research paper on leadership
  https://klout.com/#/~970525733406218317

 • 11:23, 06. 06. 2018

  Ashar Seo

  I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

  analyse one\'s quality analysis
  http://www.essaywriting.vastserve.com/

 • 10:52, 28. 06. 2018

  edward fox

  Your site won’t show up properly on my iphone – you may want to try and fix that Hearing Aid Batteries

Přidat komentář


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše jméno a e-mail stačí zadat pouze poprvé, systém si pro příště Vaše údaje zapamatuje. Jste-li zaregistrováni v systému Gravatar, bude k vašemu komentáři připojen i obrázek. Pokud je to možné, komentáře prosím pište česky, s diakritikou, děkujeme!Další obrázky

Stan se fanouskem

Přidejte svůj článek

Seznam autorů

Seznam pokladů

Výbava pro Geocaching v USAFilm streaming vf