Vliv gravírování na molekulární strukturu větvového suku

Vydáno: 10. října 2012 | Autor: rrota | Rubriky: Geoptákoviny, Výbava pro geocaching | Tisk

Oznámkuj článek:

Mnoho kačerů se již bezpochyby setkalo se skutečností, že pokud do kešky vloží libovolný počet CWG, po určité době se jejich počet ustálí na nulové hodnotě.

Dalo by se říci, že mizí téměř jako v Bermudském trojúhelníku - tedy beze stopy. Bez zápisů do logbooku, bez poznámek do Found It logů, dokonce jsme zaslechli i znepokojivé příběhy, kdy jeden kačer večer vložil CWG do kešky a další ráno už ho jiný lovec v krabičce hledal marně.

Jsou to chemické, fyzikální, paranormální či jiné procesy?" říkali jsme si, sami totiž máme s tímto zajímavým fenoménem četné zkušenosti. Během naší geo-kariéry jsme do schránek našich i cizích odsypali několik stovek CWG a to vše bez výraznějšího efektu na diverzitu obsahu.
Záhada mizejících dřevíček byla jasná vědecká výzva a tak jsme se tento fenomén rozhodli blíže prozkoumat.

Úvodem jsme prošli všechny dostupné informační zdroje. Dlužno dodat, že příliš času nám to nezabralo. Žádná ucelená studie k tématu totiž neexistuje. Tu a tam je možné nalézt povzdechnutí kačerů nad zmizelým „céwegéčkem", tu a tam je v Owner Maintenance logu náznak podivných změn obsahu kešky, ale to je asi tak vše.

V další fázi jsme se proto zaměřili na jediné hmatatelné vodítko záhady, tedy na samotný materiál používaný pro výrobu CWG - na větvové suky o průměru 35 mm. Pro zvýšení objektivnosti výzkumu jsme od náhodně vybraného distributora truhlářských potřeb zakoupili balení o 250 kusech a po vytřídění suků s neodpovídající povrchovou kvalitou jsme měli k dispozici pracovní vzorek cca 110 koleček.

Následná vizuální kontrola suků pomocí ručního magnifieru model SL 75 nepřinesla žádné nové poznatky. Ani jeden suk z materiálového vzorku nevykazoval žádné abnormality ve struktuře, vůni, chuti či zásadně jiné barvě dřeva. Bylo jasné, že pro zajištění objektivního výzkumu budeme potřebovat více dat.

Nechtěli jsme náš výzkum předčasně medializovat, proto jsme pod záminkou mimořádné deratizace na pracovištích MFF UK v noci ilegálně pronikli do laboratoře dr.Potůčka, kde jsme po usilovné celonoční práci určili stáří materiálu suků pomocí metody rozpadu radioaktivního izotopu draslíku. Nutno říci, že s vynikajícím výsledkem - až na několik suků mladších data měření a vzápětí tedy jako nevyhovující vyřazených z experimentu, pochází dřevo všech suků z jednoho geologického období, konkrétně antropocénu! Tajil se nám dech, vše šlo lépe, než jsme čekali.

Nyní bylo potřeba se vší zodpovědností rozhodnout o dalším postupu vědeckého bádání. Slepých uliček se nabízelo mnoho, k cíli jistě oklikou vedly některé z nich, ale my jsme se chtěli dále vydat tou nejpřímější cestou.

Štěstěna nás neopustila ani v této důležité chvilce - během porady nejužšího jádra vědeckého týmu si jeden z jeho nejmenovaných členů po probdělé noci u izotopového analyzátoru lehce dřímnul, následně předvedl i se židlí kotoul nazad a po dotočení náročného dvojného Lutze narazil do stojanu s odbornou literaturou. V té chvíli se ukázalo, jakou váhu literatura má.

Pád Websterovy encyklopedie o rozsahu cca 1300 stran a váze necelých jedenácti kilogramů z výšky dvou metrů naším talentovaným asistentem notně otřásl. Pro nás, tedy zbytek týmu, ale byl v tu chvíli jeho stav zcela na okraji zájmu. Byli jsme totiž plně zaujati několika zvolna se k zemi snášejícími se listy papíru, které encyklopedie lapená do gravitačního pole Země strhla s sebou. Překročili jsme tělo padlého kolegy, posbírali z něho jednotlivé listy a letmo prolétli obsah pozapomenutého materiálu. Se stále stoupajícím zájmem jsme se začetli do práce amerického ministerstva obrany „The Sublimation Rate of Dry Ice Packaged in Commonly Used Quantities". Se svitem v očích a opocenými čely jsme se na sebe v němém souhlasu podívali: no jistě, že nás to nenapadlo dříve - přeměna pevného skupenství v plynné, to je směr, kterého se musíme držet!

Testovací materiál jsme měli perfektně připraven, kolega badatel byl se zlomeninami několika žeber a s podezřením na otřes mozku hospitalizován v nedaleké nemocnici a my ostatní jsme se bez otálení pustili do práce.

Uběhlo několik perných dní. Pracovali jsme od rozbřesku do tmy, od tmy do rozbřesku, ale bez výsledku. Kombinovali jsme teplotu, vlhkost, velikost schránky, počet suků či intenzitu světla. Žádný posun kupředu. Zkusili jsme potencionální katalyzátory sublimace a přikládali jsme k sukům předměty běžně se vyskytující v keškách jako figurky z vajíček Kinder, ošmatané použité jízdenky či staré navlhlé kalendáříky. Bez úspěchu. Dokonce jsme opustili řízené prostředí naší laboratoře a rozhodli se potvrdit či vyvrátit teorii o možné korelaci sublimace a uložení schránky ve starém shnilém pařezu, opuštěném mraveništi či mokré vykotlané díře v letitém dubu.

Přes veškerou snahu se naše dosavadní výsledky daly shrnout do jednoho slova: nic. Když už jsme se radovali, že se k nám Štěstěna opět přiklonila, protože v jedné testovací sadě došlo k razantnímu snížení počtu dřevíček, odpovědný asistent se po krátkém, leč intenzivním výslechu přiznal, že krabičku při ukládání do opuštěného vraního hnízda rozsypal a několik suků ztratil. Nálada v našem výzkumném týmu byla na nule. Byli jsme vyčerpáni fyzicky, zdeptáni psychicky a přitom jsme se nepohnuli ani o píď.

Uplynulo dalších pár perných dní. Dopíjel jsem v laboratoři tři dny starého turka a v duchu se probíral posledními dny. Někde se musela stát chyba, jinak to přece není možné.. ale kde?

Zamyšleně jsem se probíral naším materiálovým vzorkem. Stejné průměry, stejné tloušťky, stejné barvy. Kolečko jako kolečko...
Ale moment - ono vlastně není kolečko jako kolečko!
To musí být ono! - plácl jsem se do čela. Po nezbytném ošetření, protože jsem při plácnutí pozapomněl na fakt, že hrnek stále ještě držím v ruce, jsem přítomným členům vědeckého týmu, kteří špatně skrývali obavy o můj psychický stav, svou geniální teorii přednesl:

„Sublimují čisté suky? Ne! Sublimují zpracované suky? Ano!!!
Tento empirický poznatek mě tedy jednoznačně vede k myšlence, že paprsek laserové gravírky má zcela zásadní vliv na molekulární strukturu větvového suku a to je oblast, na kterou musíme náš další výzkum zaměřit!"

Větší úžas a překvapení bych u kolegů nevyvolal ani kdybych v tu chvíli z rychlovarné konvice vyčaroval transgenního králíka. Nejmladší kolegyně vzrušením omdlévala. Hlavní laborant, myšlenkami už v tajemném předivu atomových struktur, se ji pokoušel křísit místo vodou koncentrátem kyseliny listové. Dva asistenti se usedavě rozplakali a jeden v návalu hysterie zvracel do odpadkového koše.

Další směr byl tedy více než jasný - jdeme gravírovat!
Kde ale gravírku vzít? Náš skromný rozpočet je téměř vyčerpán, v laboratoři Dr.Potůčka jsme ji ani během další noční deratizační výpravy nenalezli a oslovení výrobci CWG na naši žádost o zapůjčení stroje na blíže nespecifikovanou dobu nereagovali vůbec nebo jen se špatně skrývanou nevrlostí.

Neztrácíme ale naději. Poslali jsme do Bruselu žádost o grant a první reakce komise pro výzkumné aktivity vypadá, že je náš výzkum doslova ohromil. Moc jsem té úřední euroangličtině nerozuměl, ale že prý komisi výzkum zaujal, máme napnout všechny síly a tak dále, a tak dále. Anglicky lépe hovořící kolega Ambrozek dokonce po přečtení zprávy konstatoval, že se na náš výzkum v Bruselu koukají jako na pokus doplout z Evropy do Ameriky přes Ellshworthovo pohoří. Tedy tak nějak, on je Ambrozek strašný huhňa a někdy je mu dost těžko rozumět.

Tak na ty peníze z Bruselu čekáme. Zatím nedorazila ani záloha, ale jsme trpěliví. A než dorazí obálka s šekem, obrážíme aukční servery a skupujeme CWG jak jen můžeme. Jen tak. Pro jistotu...

 

Autor: rrota

Přidat komentář

Komentáře ke článku

 • 16:11, 10. 10. 2012

  berusenka

  Při zmínce MMF UK jsem se začala smát (umím si to živě představit) a při dočtení článku se smích stále nezastavil. Děkuji. : )

 • 16:43, 10. 10. 2012

  Gondo

  Výborný! Moc jsem se pobavil, díky. :)

 • 15:49, 15. 10. 2012

  Popina

  Moc děkuji za objasnění mizejících CWG. Tento problém mi nedal v noci spát. Díky

 • 12:20, 16. 10. 2012

  MiraH

  Tak tedy pěkně děkuji, až setřu všechny slzy smíchu, vyždímu tři kapesníky, tak abych šel čistit poprskanou klávesnici a monitor ;-)

 • 16:43, 24. 10. 2012

  sharkcom

  Je to opravdu smutný. Proč si nejsou kačeři schopni nechat vyrobit CWG za 5kč aby měli něco na výměnu? Raději je kradou bez zápisu. Vidím to i u vlastní keše. Docela bych si i dokázal tipnou podle logu kdo je znectí.... Je to SMUTNÝ !!!

 • 21:15, 24. 10. 2012

  Agas7

  Ahoj, jako začínající kačer jsem byl do přečtení tohoto článku na tom, že CWGčka spadají do běžné kategorie směnitelných předmětů a že tudíž není třeba za ně ponechat jiné CWGčko, ale že je možné je také vyměnit za cokoli jiného v přibližné hodnotě kolem 10 Kč. Tímto (kdesi na kačerských webech vyčteným) pravidlem jsem se také doposud řídil a občas si nějaké CWGčko vyměnil za něco jiného, myslím, že podobně hezkého. Jak to tedy ve skutečnosti je? Očekávají čeští kačeři, že se CWGčka budou vyměňovat jen za jiná CWGčka? Pokud ano, asi by se to mělo třeba na GeoWiki příslušně jasně prezentovat jako pravidlo, ne jako pouhé přání \"sběratelů\". Zatím se na GeoWiki totiž dočtu, že \"není nutné měnit jen CWG za CWG, ale sběratelé uvítají právě takovou výměnu.\" (http://wiki.geocaching.cz/wiki/CWG)

 • 14:02, 25. 10. 2012

  David F-M

  Agas7 má pravdu! CWG lze vyměňovat za cokoliv jiného stejné nebo vyžší hodnoty! Jen u některých keší je v popisu napsáno že CWG lze směňovat pouze za jiné CWG. Ale pokud to v popisu není napsáno není důvod směnit CWG za v hodnotě 10kč a více. A taky se myslím stává že pokud je listing delší tak ho hodně lidi ano celý nečte a jeto.

 • 10:49, 15. 01. 2013

  Hrabosata

  Paráda, takhle jsem se u psaného textu už dlouho nezasmál :-)
  Nemáte někde ještě jiné textíky?
  Díky. Martin

 • 17:47, 03. 04. 2013

  EvsonDj

  Tak takhle jsem se dlouho nepobavila.... hodně vtipně popsaný tento unfair nešvar. Kéž by to všem došlo:))))Bravo

 • 07:43, 07. 04. 2013

  blsik

  Ja jsem si nechala udelat asi 500 GWC a nechavam je v kazde kesi, ktera se mi libi, resp. kt. si ho podle mne zaslouzi :) Samozrejme kdyz najdu GWC smenim ho, ale vetsinou ho tam nechavam beze smeny. Pravda uz je to davno co jsem nejaky \\
  cizi GWC nasla, do dnesnich dni jich mam pouze13 :( a svych sem rozdala tak 100, neco tady vskutku neni v poradku!

 • 13:12, 28. 04. 2019

  edward fox

  I am curious to find out what blog platform you’re working with? I’m having some small security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations?
  Autocad Map 3D 2020
  https://1cad.cheapsoftwaredownload.net/autocad-map -3d.html

 • 10:30, 14. 09. 2019

  edward fox

  Conveyancing… [...]we like to honor other sites on the web, even if they aren’t related to us, by linking to them. Below are some sites worth checking out[...]…
  rizk casino
  https://campaign.rizk.com/ca/win-25000-at-rizk/?bt ag=a_3634b_4246c_

 • 09:35, 24. 09. 2019

  edward fox

 • 19:43, 24. 09. 2019

  edward fox

  As I website possessor I believe the content material here is really great , regards for your efforts.
  parimatch
  http://start.parimatch.com/tj/1/?btag=a_2276b_969c _parimatch&siteid=2276

 • 17:18, 28. 09. 2019

  edward fox

  As I website possessor I believe the content material here is really great , regards for your efforts.
  leovegas
  https://promo.leovegas.com/no/mc-livecasino/?qs=bt ag%253D655854%5FF6B95F73CEEF424BAE1BA0F7AFBC76C1%2 526pid%253D155452%2526bid%253D14142

 • 15:45, 29. 09. 2019

  Edward fox

  There are some attention-grabbing cut-off dates on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There’s some validity however I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely
  guts
  https://start.guts.com/gb/welcome-offer/?btag=a_36 34b_1518c_

 • 16:23, 01. 10. 2019

  Edward fox

  As I website possessor I believe the content material here is really great , regards for your efforts.
  slotty vegas
  https://slottyvegas.com/de/game-demo/who-wants-to- be-a-millionaire2?btag=656009_4D421D497F07458E8E0B 729FFC7C4DC2

 • 15:30, 02. 10. 2019

  Edward fox

  As I website possessor I believe the content material here is really great , regards for your efforts.
  cherry casino
  http://promotion.cherrycasino.com/sports-row/index .html?aff=108245_S7eBNfA0JABA201811101000089939806 5

 • 14:12, 03. 10. 2019

  Edwardfoxx

  There is noticeably a bundle to know about this. I suppose you have made specific nice points in functions also.
  casino euro
  https://promotions.casinoeuro.com/sign-up-freespin s/de/?token=qKuwVDPWCUPZY4meKQWgcGNd7ZgqdRLk&a ffcode=Euro66

 • 20:59, 04. 10. 2019

  Edward fox

  There are actually a number of particulars like that to take into consideration. That could be a great point to deliver up. I offer the ideas above as common inspiration but clearly there are questions just like the one you bring up where the most important factor can be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Each boys and girls feel the influence of only a second’s pleasure, for the remainder of their lives.
  parc esta price
  https://singaporepropertylaunch.com.sg/properties/ parc-esta/ 

 • 16:31, 05. 10. 2019

  Edward fox

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he the truth is bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If doable, as you turn into expertise, would you thoughts updating your weblog with more details? It’s extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog submit!
  netbet
  https://go.netbet.it/casino/?idaffiliation=342460& amp;click_id=76155173&bid2land=15892

 • 14:14, 08. 10. 2019

  smith

  I enjoy reading article. Hope i can find more articles like this one. Thanks for posting.
  ultra fast keto boost shark tank episode https://ultrafast1.page.tl/

 • 19:46, 09. 10. 2019

  Edward fox

  Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.
  21 casino
  http://bit.ly/21combonus

 • 14:44, 10. 10. 2019

  Edward fox

  Helpful post and great sharing. A couple of things in here I haven’t thought about before, I would like to take this moment to say that I really like your blog. It has been a fantastic resource of information for me. Thank you so much!
  Localbitcoins
  http://bit.ly/localbitcoins-1

 • 08:43, 12. 10. 2019

  AsharSeo

  As I website possessor I believe the content material here is really great , regards for your efforts.

  buy Autocad
  https://autocad.buycheapcad.com/

Přidat komentář


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše jméno a e-mail stačí zadat pouze poprvé, systém si pro příště Vaše údaje zapamatuje. Jste-li zaregistrováni v systému Gravatar, bude k vašemu komentáři připojen i obrázek. Pokud je to možné, komentáře prosím pište česky, s diakritikou, děkujeme!Další obrázky

Stan se fanouskem

Přidejte svůj článek

Seznam autorů

Seznam pokladů

iPhone a geocaching na KorsiceFilm streaming vf