Pavoučice v Bechyni

Vydáno: 31. října 2011 | Autor: stenli007 | Rubriky: Hledání pokladů | Tisk

Oznámkuj článek:

Oznámkuj cache:

Chtěl bych vám vyprávět jeden příběh. Příběh o lovení jedné kešky v Bechyni. Ta keška se jmenuje Nevěsta pouštního pavouka. Vyslyšte tedy příběh, jak jsme na „pavoučici“ šli a našli.

Začalo to jednoho sobotního večera, kdy bylo rozhodnuto o tom, že půjdeme testovat naši noční kešuli. Navrhnul jsem, jestli bude chuť a čas, vyrazit do Bechyně. Návrh byl odsouhlasen a po ukončení testování jsme vyrazili.

Auta jsme nechali zaparkovaná poblíž rozkopaného náměstí a na úvodní souřadnice jsme došli pěšky. Na úvodních jsme se rozdělili na 2 skupinky. Jedna začala hledat s UV baterkou indicie pro další postup a druhá skupinka začala opisovat vzorečky z listingu v GPS. Po chvilce hledání se ve světle UV baterky objevili indicie. Spočítali jsme, zadali do GPS a šli směrem k druhé stage. Stále jsme se ještě pohybovali po bezpečném chodníku v Bechyni, což se za chvíli mělo změnit, ale to jsme to ještě nevěděli.

U druhé stage jsme po chviličce hledání nalezli další indicie a vydali se vstříc třetímu zastavení. A právě na třetí zastavení jsme chodník museli opustit a vydat se cestičkou někam do neznáma. I když jsme byli relativně hodně blízko centra, sám bych do těchto míst v noci určitě nešel.

Vyzbrojeni třemi silnými baterkami jsme se snažili po cestičce dostat na další souřadnice. A ejhle, cestička končí někde kousek od propasti a GPS stále ukazuje přibližně 15 metrů. Jenže kudy dál? Dolů a vlevo propast, vpravo skála. Snažili jsme se najít něco, co by odpovídalo předmětu v nápovědě, ale nic. A noční minuty plynuly. Ač vyzbrojeni silnými baterkami nic jsme nemohli najít. Došlo i na přepočítávání souřadnic a to dokonce několikrát. Minuty pořád tiše a pomalu plynuly, my jsme stále nebyli na 3 stagi.

Po chvilce mávání baterkami jsme se shodli, že dotyčný předmět z nápovědy by mohlo být to, na co jsme zrovna koukali. Po nasvícení UV baterkou přišlo zklamání. Nic! Vypadalo to hodně beznadějně, a ty noční minuty plynuly... Po chvilce dívání se okolo s baterkou v ruce, jsme objevili další cestičku. Že by konečně ta správná? Objev nás znova nabudil a vydali jsme se tedy po ní. Cestička nás dovedla na plácek, kam bych se určitě nevydal ani ve dne natož v noci sám. Na plácku bylo těch předmětu, které by odpovídali z nápovědy trošku víc, ale už jsme věřili, že jsme správně. A taky že jo. Po chvilce běhání s UV baterkou jsme našli další potřebné údaje.

Cestou na poslední zastavení se nestalo nic zvláštního. Opět jsme šli po chodníku, za což jsme byly určitě rádi. Po příchodu na místo jsme pochopili, proč v okolí Bechyně je tolik kešek s tématem pavouka. Tady hledání proběhlo naštěstí rychle. Spočítali jsme finální souřadnice a zadali do GPS. Ale co to? Kam nás to vede? Nikdo z nás netušil.

Cestou k finálce nás někdo zastavil s tím, co že tam děláme a kam jdeme. Něco jsme zamumlali a pokračovali dál. Bohužel opět ne po chodníku, ale ze začátku i po pěkný cestičce. Jenže pěkná cestička se za chvíli proměnila v cestu necestu. Prodírali jsme se křovinami div ne po čtyřech. V duchu jsme si říkali: „Je tohle skutečně ta cesta?" nebo „Kam nás to asi dovede?" Naštěstí každá cesta někde končí a GPS začala konečně odpočítávat poslední metry k finálce. Nestačili jsme se divit, kde nás ta cesta „vyplivla". V tu chvíli snad každému z nás proběhlo hlavou toto: „Proč jsme šli zrovna tudyhle?"

Po strastiplné cestě jsme konečně dospěli k finálním souřadnicím. Jenže kde je ta keška schovaná? Těch míst se tam našlo plno. GPS se zrovna k přesnosti taky neměla a tím pádem nezbývalo nic jiného než to vzít vylučovací metodou. Ono se řekne hledat, ale hledejte kešku, která má označení other s baterkami.

Po chvilce hledání a přemýšlení, kam že by se to ještě dalo schovat, jsme zajásali. Našli jsme vhodný úkryt. Jenže ouha, on ten úkryt někdo hlídá. Ano, hlídala ho nevěsta pouštního pavouka, ale nám kešku vydala.

Toť celý náš příběh o lovení jedné kešky v Bechyni. Nevěsta si nakonec aspoň ode mě zasloužila favorite bod a kdo na ní ještě nebyl, udělal velkou chybu.

 

Kódy pokladů o kterých se zde psalo: GC2PJ9X

Autor: stenli007

Přidat komentář

Komentáře ke článku

 • 11:16, 16. 07. 2017

  Robinjack

  I felt exceptionally glad while perusing this site. This was truly extremely enlightening site for me. I truly preferred it. This was truly an agreeable post. You rock!.
  extra resources
  https://nationalethicscenter.org/groups/monmouthco untrycpa

 • 10:00, 09. 08. 2017

  AsharSeo

  Your site furnished us with profitable data to work with. Each and every tips of your post are magnificent. You rock for sharing. Continue blogging..

  Telemarketing company
  http://www.inspiredb2bmarketing.com/

 • 14:24, 13. 08. 2017

  AsharSeo

  Much obliged for setting aside an ideal opportunity to talk about that, I feel firmly about this thus truly like becoming acquainted with additional on this sort of field. Do you mind overhauling your blog entry with extra understanding? It ought to be truly helpful for every one of us.

  souldesire
  http://www.souldesire.co.uk

 • 08:18, 15. 08. 2017

  AsharSeo

  Great Blog! Much obliged for setting aside an ideal opportunity to talk about that, I feel firmly about this thus truly like becoming acquainted with additional on this sort of field. Do you mind overhauling your blog entry with extra understanding? It ought to be truly helpful for every one of us.

  shop
  https://www.thepharmacyone-rx.com/

 • 15:55, 17. 08. 2017

  AsharSeo

  I truly cherished perusing your online journal. It was extremely very much composed and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks alot!

  cavantherapeutic.com
  https://www.cavantherapeutic.com/

 • 15:56, 17. 08. 2017

  AsharSeo

  I truly adored perusing your online journal. It was exceptionally all around wrote and simple to undertand. Not at all like extra online journals I have perused which are truly not tht great. I likewise discovered your posts extremely fascinating. Truth be told subsequent to understanding, I needed to go demonstrat to it to my companion and he ejoyed it also!

  bao duong may giat
  http://suamaygiatelectroluxtainha.net/bao-duong-ma y-giat-electrolux

 • 18:01, 19. 08. 2017

  Robinajck

  These are some incredible apparatuses that i unquestionably use for SEO work. This is an awesome rundown to use later on..

 • 09:22, 23. 08. 2017

  Ashar Seo

  Informative blog Is it alright to post some portion of this on my site essentially present a hyperlink on this site page?

  clothing for women
  https://www.gflock.com/

 • 14:07, 23. 08. 2017

  Ashar Seo

  Great Article Whether you are transitioning residency between Canada and the U.S. or you have already made the move, it is important to understand the benefits of a cross-border financial plan. Learn how Cardinal Point can help when holding investment assets or financial interests in the U.S. or Canada.

  canada us financial planning
  http://americanlivingincanada.com

 • 14:07, 23. 08. 2017

  Ashar Seo

  Health insurance in Singapore This is only the data I am finding all over the place. A debt of gratitude is in order for your site, I simply subscribe your site. This is a pleasant web journal..

  https://www.medical-intl.com/health-insurance-quot es
  https://www.medical-intl.com/health-insurance-quot es

 • 14:05, 24. 08. 2017

  Ashar Seo

  This is only the data I am finding all over the place. A debt of gratitude is in order for your site, I simply subscribe your site. This is a pleasant web journal..

  aluminum fencing
  http://uprightdownright.com/

 • 14:05, 24. 08. 2017

  Ashar Seo

  Much obliged for setting aside an ideal opportunity to talk about that, I feel firmly about this thus truly like becoming acquainted with additional on this sort of field. Do you mind overhauling your blog entry with extra understanding? It ought to be truly helpful for every one of us.

  car air fresheners
  http://airpure.com/

 • 23:19, 24. 08. 2017

  Ashar Seo

 • 14:28, 26. 08. 2017

  Ashar Seo

  Doubtlessly this is a fantastic post I got a considerable measure of information subsequent to perusing good fortunes. Topic of website is superb there is just about everything to peruse, Brilliant post.

  custom writing service
  https://prowriterz.com/

 • 14:28, 26. 08. 2017

  Ashar Seo

  Your substance is completely splendid from numerous points of view. I think this is drawing in and educational material. Much obliged to you such a great amount for thinking about your substance and your perusers.

  food and travel PR
  http://www.lovetoeattotravel.com/

 • 12:01, 29. 08. 2017

  Ashar Seo

  This is only the data I am finding all over the place. A debt of gratitude is in order for your site, I simply subscribe your site. This is a pleasant web journal..

  roofing contractors enid ok
  http://www.enidroofingok.com

 • 13:32, 31. 08. 2017

  Robinjack

 • 13:32, 31. 08. 2017

  Robinjack

 • 13:32, 31. 08. 2017

  Robinjack

  thebankrollers.com http://www.thebankrollers.com/

 • 11:15, 05. 09. 2017

  Ashar Seo

  A debt of gratitude is in order for posting this information. I simply need to tell you that I simply look at your site and I discover it exceptionally fascinating and useful. I can hardly wait to peruse loads of your posts.

  AP Inter Results 2018
  http://www.alljntuworld.in/ap-inter-results-2018/

 • 11:05, 18. 10. 2017

  peter

  I gotta most loved this site it appears to be extremely useful .
  buy Adobe CS6 Design & Web Premium http://adobecs.aedsoftware.info/adobe-creative-sui te-cs6.html

 • 06:54, 30. 10. 2017

  Robinjack

 • 12:45, 05. 11. 2017

  peter

  greetings was simply checking whether you minded a remark. i like your site and the thme you picked is super. I will be back.
  free tour estocolmo http://www.stockholmfreetour.com

 • 07:31, 26. 11. 2017

  peter

  Situs QQRaja.com merupakan situs poker online terpercaya yang memberikan berbagai macam game seperti dominoqq terbesar dan terpercaya di Indonesia.
  poker online terpercaya http://qqraja.com/

 • 17:46, 27. 11. 2017

  Seo

  \"Organize an amazing and fun-filled event through Eventdex. All event management processes are simplified into a single app - EventApp. This highly functional event management software will help you to organize, all your event data in real time. It is integrated with all social media platforms to promote your event and attract more attendees.
  You can schedule your event instantly and send it to your event team as well as to attendees, exhibitors and sponsors. The event technology helps in managing the attendee check-in, which is very helpful for event planners to make different event strategies at various event cycles. Its on-site event registration software is integrated with badge design and printing tools to speed-up the attendee\'s check-in time at the entry gate of the event.
  Eventdex offers a perfect business matchmaking app – MatchLeads, which helps in matching the same business profiles of different attendees at an event and can schedule their appointments on request. Its Lead retrieval app is one such app which is beneficial for event managers and organizers, especially in getting a real-time data of all leads generating through various online channels for an event.
  Eventdex is providing multiple event management technologies and applications to suit various business needs of an event. The technology, service and cost-effective prices presented by us, is unmatched as compared to other companies of the present event industry\"
  event management software https://www.eventdex.com/event-management-software s/

 • 13:13, 02. 12. 2017

  peter

  Pleasant to be going to your site once more, it has been months for me. Well this article i\\\"ve been sat tight for so long. I require this article to finish my task in the school, and it has same theme with your article. Much appreciated, incredible offer.
  get six pack abs http://www.skinnyandsassy.com/how-to-get-six-pack- abs-exercises-and-diet-plan/

 • 13:16, 03. 12. 2017

  peter

  An entrancing dialog is quality remark. I surmise that it is best to compose additional on this matter, it won\"t be an unthinkable point however for the most part individuals are insufficient to chat on such themes. To the following. Salud
  http://www.ipbrowser.net

 • 11:32, 09. 12. 2017

  peter

  Much thanks for keep this data.
  sbobet8888 https://sbobet.gclub-casino.com/sbobet8888

 • 09:24, 27. 12. 2017

  peter

  I am glad to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and actualize the idea. Much obliged to you for the post.
  segwaystockholmairwheel.se http://segwaystockholmairwheel.se

 • 08:19, 19. 03. 2018

  Ashar Seo

  There is noticeably a lot to know about this. I believe you made some nice points in features also.

  aparelhos de ouvido
  https://www.ouviclin.com.br/aparelhos-auditivos

 • 12:05, 24. 03. 2018

  Ashar Seo

  I think this is among the most vital info for me. And i’m satisfied studying your article. However should commentary on few normal things, The website taste is ideal, the articles is in reality excellent . Excellent activity, cheers.

  Carl Kruse Images on National Geographic
  http://yourshot.nationalgeographic.com/profile/124 7970/

 • 13:08, 25. 03. 2018

  Ashar Seo

  Cause of Arthritis… [...]while the sites we link to below are completely unrelated to ours, we think they are worth a read, so have a look[...]…

  buy Autocad Civil 3D 2018 software
  http://autocad.cheapsoftwaredownload.net/autocad-c ivil-3d.html

 • 13:56, 31. 03. 2018

  Ashar Seo

  many thanks for telling!. “Truth is generally the best vindication against slander.” by Abraham Lincoln..

  hidden cameras for sale
  https://www.iroyaltech.com/

 • 08:42, 01. 04. 2018

  Ashar Seo

  I like this post, enjoyed this one thanks for posting .

  http://www.danielnegreanupokerfan.com
  http://www.danielnegreanupokerfan.com

 • 10:26, 03. 04. 2018

  Ashar Seo

  I like this post, enjoyed this one thanks for posting .

  Bola online
  http://www.topbbm.com/

 • 15:18, 04. 04. 2018

  Ashar Seo

  Necessary to send you that little or no remark just to many thanks yet again of these spectacular techniques you might have provided in this article. It’s so particularly generous with normal folks just like you to provide unreservedly what many of us may have marketed just as one guide to earn some dough on their own, primarily considering that you might have completed it in case you wanted. The tactics also acted to become fantastic way to understand that most people have similar desire equally as my to know significantly more concerning this condition. I’m there are many easier opportunities beforehand those of you that read through your site post.

  trichefortnite.fr
  http://trichefortnite.fr

 • 14:07, 11. 04. 2018

  Ashar Seo

  Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

  Triche fornite hacks
  http://trichefortnite.fr

 • 16:31, 14. 04. 2018

  Ashar Seo

  I like this post, enjoyed this one thanks for posting .

  full size comforter sets for boys
  http://www.beddingnbeyond.com/kids-bedding-sets/ki ds-comforter-sets/

 • 13:53, 15. 04. 2018

  Ashar Seo

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

  http://kokoqiuqiu.com

 • 13:19, 16. 04. 2018

  Ashar Seo

  As I website possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

  Sbobet
  http://www.bisa88.info

Přidat komentář


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše jméno a e-mail stačí zadat pouze poprvé, systém si pro příště Vaše údaje zapamatuje. Jste-li zaregistrováni v systému Gravatar, bude k vašemu komentáři připojen i obrázek. Pokud je to možné, komentáře prosím pište česky, s diakritikou, děkujeme!Přidejte svůj článek

Seznam autorů

Seznam pokladů

Keš na majáku Palagruža - tohle je pajšl majáku :-)Film streaming vf