Budka

Vydáno: 24. března 2008 | Autor: Imagir | Rubriky: Geocaching s dětmi, Nejlepší keše | Tisk

Oznámkuj článek:

Oznámkuj cache:

Po několika „obyčejných“ keších jsem dnes objevil GCTF1Y a ten nápad se mi tak moc líbil, že jsem neodolal a jako mnozí přede mnou zkoušel telefonovat na neznámé místo neznámým lidem.

Vše podstatné zjistíte v popisu téhle keše. Jednoduše řečeno jde o to, že souřadnice skrýše zjistíte pouze tak, že zavoláte na jisté telefonní číslo a budete doufat, že telefon náhodně zvedne někdo, kdo vám bude ochoten pomoci. Dovoláte se totiž do daleké telefonní budky (nevíte ani přesně kam), ve které jsou ukryty potřebné souřadnice :-)

Volání do neznáma

Z logu je vidět, že mnozí mají značné problémy již při první fázi, takže jsem se obával dlouhého telefonování a ani nedoufal, že budu mít štěstí tak brzy. Po několika pokusech se na druhé straně drátu (tohle šlo fakt ještě drátama) ozval nějakej kluk, který byl evidentně překvapen mou prosbou a furt vyzvídal vocojakogou :-). Naštěstí byl mladý, důvěřivý a v pohodě (Né jako kdysi paní u vily bratří Čapků, která v nás viděla teroristy.) a požadované číslo s mírnou nedůvěrou nadiktoval. Slušně jsem mu poděkoval (asi fakt netušil proč) a zavěsil.

GeoRobot opět v akci!

Hned po obědě jsme posíleni kachnou se zelím vyrazili s GeoRobotkem na vyluštěné souřadnice. GeoRobotek se mnou stále zvládá téměř všechny keše, ale dnes měl fakt blbej den a vyžadoval výstup na kopec metodou „pytelbrambor“... takže jsem ho hodil přes rameno a funěl nahoru. Poslední dobou bohužel GeoRobot nějak hapruje, ale zákonem garantovaná záruční doba 24 měsíců již dávno vypršela :-(. Zkoušíme i metody upgrade firmwaru prostřednictvím pobytu ve školce, ale jeho systém je stále nevyzpytatelný i po několika úderech autíčkem na setrvačník do hlavy, které tam náš GeoRobot inkasoval. Nejhorší je, že stále nekontrolovatelně roste, čímž se bohužel zvyšuje jeho hmotnost.

Máme ji!

Kopec naštěstí nebyl z nejvyšších, takže keš neodolala. Souřadnice zjištěné telefonátem byly OK a zaměření bylo naprosto přesné. Tomuhle říkám zábavný geocaching a autorům posílám svůj dík! Udělat budku mezinárodně, tak se sranda při zjišťování souřadnic ještě umocní :-)

 

Kódy pokladů o kterých se zde psalo: GCTF1Y

Autor: Imagir

Přidat komentář

Komentáře ke článku

 • 08:16, 01. 04. 2008

  Geralt

  Sakra, takový štěstí. Já kolem té budky každou chvíli chodím, a stále nezazvoní a nezazvoní :-D A řekl bych, že je nás víc.

 • 14:33, 25. 05. 2008

  Kérés

  Jojo, kam se hrabou pařezy a dutiny v kořenech stromů :D

 • 22:42, 24. 06. 2009

  Eskaver

  Vzhledem k tomu, že už dlouho o práci ne a ne zakopnout, přiživuji se brigádně v oblasti telemarketingu. A proto, když mi kdosi Budku předhodil, nebyl problém opřít se v židli, vytočit číslo a na třetí pokus profesionálním vyškoleným hlasem, intonací a dotěrností se dožádat výsledku. Mladý muž hned z počátku dostal slib, že mu přes linku protlačím za číslo čokoládový bonbón, ale na konci ho už nechtěl :-)
  Ale ještě jsem si pro ni nezašla...

 • 09:53, 09. 08. 2017

  AsharSeo

  I simply discovered this web journal and have high trusts in it to proceed. Keep up the considerable work, its elusive great ones. I have added to my top choices. Much obliged to You.

  read here: how hemorrhoids can be treated naturally
  http://www.hemroidcream.org/

 • 09:53, 09. 08. 2017

  AsharSeo

  I am extremely delighted in for this online journal. Its an educational subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so incredible and working style so fast.

  JIO phone booking 1500
  https://champonec1.com/jio-phone-booking-1500-mobi le-registration/

 • 13:40, 09. 08. 2017

  AsharSeo

  I simply discovered this web journal and have high trusts in it to proceed. Keep up the considerable work, its elusive great ones. I have added to my top choices. Much obliged to You.

  overnight delivery
  http://purchasetramadol.co/buy-ativan-lorazepam/

 • 14:03, 11. 08. 2017

  AsharSeo

  I think this is an enlightening post and it is extremely helpful and learned. hence, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article.

  cpr training
  http://www.attentivesafety.com

 • 14:28, 12. 08. 2017

  AsharSeo

  Emojiry is the largest online source for emoji meanings, synonyms, word games, example sentences, emoji phrases, emoji slang, images, platforms, apps, codes and more. With over 1,5 million emoji meanings, synonyms, and related words Emoji Thesaurus is helping people to improve their knowledge of emoji culture and use the emoji symbols on different digital platforms.

  emoji
  http://emojiry.com/dictionary/

 • 14:22, 13. 08. 2017

  AsharSeo

  I simply discovered this web journal and have high trusts in it to proceed. Keep up the considerable work, its elusive great ones. I have added to my top choices. Much obliged to You.

  Home Loan Broker
  http://bluefoxfinance.com.au/zak-avery-home-loan-b roker-brisbane/

 • 08:17, 15. 08. 2017

  AsharSeo

  Great Blog! I simply discovered this web journal and have high trusts in it to proceed. Keep up the considerable work, its elusive great ones. I have added to my top choices. Much obliged to You.

  payday loan redress
  https://redbridgefinance.co.uk/

 • 19:06, 15. 08. 2017

  AsharSeo

  Great Blog This is such an incredible asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I cherish seeing blog that comprehend the quality. Im happy to have discovered this post as its such a fascinating one! I am dependably vigilant for quality posts and articles so i assume im fortunate to have discovered this! I trust you will be including more later on...

  buy Instagram likes cheap
  https://quickfansandlikes.com/buy-instagram-likes. html

 • 19:06, 15. 08. 2017

  AsharSeo

  Singapore A fascinating dialog is value remark. I feel that it is best to compose more on this matter, it may not be a forbidden theme however generally people are insufficient to chat on such subjects. To the following. Here\"s to you.

  critical illness insurance
  http://www.bricon.com.sg/hospital-insurance/

 • 19:06, 15. 08. 2017

  AsharSeo

  Great Blog Wonderful article! I need individuals to know exactly how great this data is in your article. It\"s fascinating, convincing substance. Your perspectives are much like my own concerning this subject.

  yard signs cheap
  https://www.cheap55printing.com/blog/yard-signs-ch eap/

 • 19:06, 15. 08. 2017

  AsharSeo

  Singapore Goodness, cool post. I\"d like to compose like this as well – requiring significant investment and genuine diligent work to make an incredible article… yet I put things off an excessive amount of and never appear to begin. Much obliged however.

  singapore health insurance
  http://www.bricon.com.sg/health-insurance-singapor e/

 • 12:45, 16. 08. 2017

  AsharSeo

  Johnson/Evinrude & Mercury outboard lower units Mercruiser/Alpha 1/Generation 2 outdrive drawings OMC Cobra sterndrive/Electric/400/800 OMC parts

  Mercruiser parts
  http://www.boatparts.ca/omc-cobra-parts/lower_unit _drawings.html

 • 12:45, 16. 08. 2017

  AsharSeo

  Johnson/Evinrude & Mercury outboard lower units Mercruiser/Alpha 1/Generation 2 outdrive drawings OMC Cobra sterndrive/Electric/400/800 OMC parts

  Alpha 1 outdrive repair parts
  http://www.boatparts.ca/omc-cobra-parts/lower_unit _drawings.html

 • 12:47, 16. 08. 2017

  AsharSeo

  Johnson/Evinrude & Mercury outboard lower units Mercruiser/Alpha 1/Generation 2 outdrive drawings OMC Cobra sterndrive/Electric/400/800 OMC parts

  carbon monoxide detector beeping intermittently
  http://carbonmonoxidedetectorbeeping.com

 • 12:47, 16. 08. 2017

  AsharSeo

  I am extremely delighted in for this online journal. Its an educational subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so incredible and working style so fast.

  Millionaires Giving Money
  http://www.millionairesgivingmoney.com/

 • 15:51, 17. 08. 2017

  AsharSeo

  Much obliged to you for exceptionally usefull data..

  astuce gta online argent
  http://gratuitgta5onlineargent.xyz/

 • 15:51, 17. 08. 2017

  AsharSeo

  A debt of gratitude is in order For sharing this Superb article.I utilize this Article to demonstrate my task in college.it is valuable For me Great Work.

  cheap custom brochures printing
  https://www.cheap55printing.com/blog/cheap-custom- brochures-printing/

 • 13:24, 19. 08. 2017

  AsharSeo

  I am upbeat to discover this post Very valuable for me, as it contains parcel of data. I Always like to peruse The Quality and happy I discovered this thing in you post. Much obliged

  allianz worldwide care
  https://www.medical-intl.com/allianz

 • 13:25, 19. 08. 2017

  AsharSeo

  You make such a large number of extraordinary focuses here that I read your article two or three times. Your perspectives are as per my own generally. This is extraordinary substance for your perusers.

  insurance in indonesia
  http://lukemedikal.co.id/insurance-companies-in-in donesia/

 • 08:37, 20. 08. 2017

  Ashar Seo

  Singapore Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely valuable!

  Conrad Advertising
  http://www.conrad-advertising.com/ppc-google-adwor ds/

 • 11:50, 21. 08. 2017

  Ashar Seo

  Health insurance in Indonesia You make such a large number of extraordinary focuses here that I read your article two or three times. Your perspectives are as per my own generally. This is extraordinary substance for your perusers.

  bupa worldwide health insurance
  http://lukemedikal.co.id/bupa-insurance/

 • 11:51, 21. 08. 2017

  Ashar Seo

  Excellent Blog! This is truly a decent and educational, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it,

  liberty viet nam
  http://www.vietnam-plans.com/liberty/

 • 13:37, 22. 08. 2017

  Ashar Seo

  Health insurance in United Arab Emirates (UAE) I simply discovered this online journal and have high trusts in it to proceed. Keep up the considerable work, its elusive great ones. I have added to my top picks. Much obliged to You.

  allianz insurance dubai
  http://www.uae-plans.com/allianz-insurance/

 • 09:21, 23. 08. 2017

  Ashar Seo

  Informative blog It is an extraordinary site.. The Design looks great.. Continue working like that!.

  sanyo aircon Singapore

  http://www.ecobreeze.com.sg/air-conditioner-compar ison-review/

 • 14:03, 24. 08. 2017

  Ashar Seo

  You\'re the best to share us about this redesign. Trust you won\'t get tired on making posts as enlightening as this.

  Personal Ads Kent
  https://tonbridgeflogit.co.uk

 • 14:05, 24. 08. 2017

  Ashar Seo

  Awesome article with great idea!Thank you for such a profitable article. I truly acknowledge for this extraordinary data..

  dissertation writing help online
  http://helpwithdissertation.com

 • 14:05, 24. 08. 2017

  Ashar Seo

  You make such a large number of extraordinary focuses here that I read your article two or three times. Your perspectives are as per my own generally. This is extraordinary substance for your perusers.

  Auto Body Repair Milwaukee
  https://www.youtube.com/watch?v=ly5mGnh9A3Q

 • 14:27, 26. 08. 2017

  Ashar Seo

  I gotta most loved this site it appears to be exceptionally useful .

  UAE
  http://writingcontentservices.com/index.php/hire-b log-post-writers-uk-uae-usa/

 • 14:27, 26. 08. 2017

  Ashar Seo

  Goodness, cool post. I\'d like to compose like this as well – requiring significant investment and genuine diligent work to make an incredible article… yet I put things off an excessive amount of and never appear to begin. Much obliged however.

  quality ebook writing service US
  http://writingcontentservices.com/index.php/reliab le-freelance-ebook-writers/

 • 13:30, 31. 08. 2017

  Robinjack

  Insurance in Singapore Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data exceptionally helpful!
  Best festival In Chicago http://www.mythfest.com

 • 13:30, 31. 08. 2017

  Robinjack

  Precisely, you\"re exceptionally sort of us about remark!.
  sompo http://www.bricon.com.sg/tenet-sompo-insurance-sin gapore/

 • 14:37, 23. 09. 2017

  peter

  Your article has aroused a great deal of positive hobby. I can see why since you have made such a decent showing of making it intriguing.
  Mobilização Articular http://www.campcursos.com.br/mobilizacao-articular -tecnicas-de-mobilizacao-articular/

 • 10:03, 02. 11. 2017

  peter

  Much obliged for the blog entry mate! Keep them coming...
  Jimmy Hogg https://www.comedy.co.uk/fringe/2017/jimmy_hogg/

 • 08:54, 13. 12. 2017

  Ashar Seo

  Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely valuable!

  www.twentymotion.com/best-3d-printing-pen-reviews/
  http://www.twentymotion.com/best-3d-printing-pen-r eviews/

 • 11:47, 20. 02. 2018

  Robinjack

  Inventor software for sale http://inventor.cheapsoftwaredownload.net/

 • 08:12, 19. 03. 2018

  Ashar Seo

  Very nice design and style and fantastic subject matter, very little else we want : D.

  aparelhos auditivos
  https://www.ouviclin.com.br

 • 11:18, 22. 03. 2018

  Robinjack

 • 12:03, 24. 03. 2018

  Ashar Seo

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

  Photographer CARL KRUSE on NAT GEO
  http://yourshot.nationalgeographic.com/profile/124 7970/

 • 18:28, 24. 03. 2018

  profile listing sites

  I take in some new stuff from it as well, a debt of gratitude is in order for sharing your data.

 • 13:22, 25. 03. 2018

  Ashar Seo

  I gotta favorite this website it seems invaluable extremely helpfu
  Buy SolidWorks Premium 2018 software for sale
  http://sw.aedsoftware.info/
  l

 • 13:27, 28. 03. 2018

  peter

  Play Book of Ra Classic and variants along with more than 400 Slot machines by Novoline, Netent, and Microgaming without registration!
  https://www.play-book-of-ra-online.com/ https://www.play-book-of-ra-online.com/

 • 13:51, 31. 03. 2018

  Ashar Seo

  Considerably, the particular post is truly the greatest with this deserving subject. To be sure together with your results and also can easily thirstily look forward to Your own potential improvements. Simply just declaring thank you will, no doubt not simply just be sufficient, for your wonderful quality within your writing. I will immediately grab your rss to remain up to date with any kind of updates. Real perform as well as much success inside your company dealings!

  coolest spy gadgets
  https://www.iroyaltech.com/

 • 08:38, 01. 04. 2018

  Ashar Seo

  What is your most noted accomplishment. They may want good listeners rather than good talkers.
  bertrandgrospellierpokerfan
  http://www.bertrandgrospellierpokerfan.com

 • 10:23, 03. 04. 2018

  Ashar Seo

  What is your most noted accomplishment. They may want good listeners rather than good talkers.

  http://www.topbbm.com/

 • 15:12, 04. 04. 2018

  Ashar Seo

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

  trichefortnite
  http://trichefortnite.fr

 • 13:38, 08. 04. 2018

  Ashar Seo

  Much thanks for the sharing! COOL..

  usa escorts
  http://www.redlight-directory.com/

 • 13:58, 11. 04. 2018

  Ashar Seo

  Conveyancing… [...]we like to honor other sites on the web, even if they aren’t related to us, by linking to them. Below are some sites worth checking out[...]…

  Triche fornite v bucks
  http://trichefortnite.fr

 • 16:24, 14. 04. 2018

  Ashar Seo

  What is your most noted accomplishment. They may want good listeners rather than good talkers.

  check
  http://www.beddingnbeyond.com/kids-bedding-sets/ki ds-comforter-sets/

 • 13:49, 15. 04. 2018

  Ashar Seo

  I completely understand everything you have said. Actually, I browsed through your additional content articles and I think you happen to be absolutely right. Great job with this online site.

  http://kokoqiuqiu.com

 • 09:45, 25. 04. 2018

  peter

  Positive webpage, where did u think of the data on this posting?I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style. Much obliged and please keep up the powerful work.
  roll container supplier http://china-rollcages.com/product-category/roll-c ontainer/

 • 09:23, 03. 05. 2018

  peter

  Crypto Coinscious provides details based on a market cap in USD and you can sort by rank, name, price, market cap, volume in 24 hours, change in 1 hour, change in 24 hours and available supply. Top Gainers show a list of top trending currencies based on last 24 hours change and Top losers show a list of most price dropped currencies from last 24 hours.
  Live Coin Watch https://cryptocoinscious.com

 • 00:23, 29. 05. 2018

  peter

  Exceptionally valuable post. This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your site particularly its exchange. Truly its awesome article. Keep it up.
  qrius.com https://qrius.com/

Přidat komentář


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Vaše jméno a e-mail stačí zadat pouze poprvé, systém si pro příště Vaše údaje zapamatuje. Jste-li zaregistrováni v systému Gravatar, bude k vašemu komentáři připojen i obrázek. Pokud je to možné, komentáře prosím pište česky, s diakritikou, děkujeme!Přidejte svůj článek

Seznam autorů

Seznam pokladů

Keš na majáku Palagruža - tohle je pajšl majáku :-)Film streaming vf